NO.1 GIN 小綸 91杯
NO.2 RUM 35杯
NO.3 GIN Katie 30杯
NO.4 GIN 04wei 30杯
NO.5 WHISKY 28杯
NO.6 GIN Maggie 27杯
NO.7 RUM Hank 23杯
NO.8 GIN 劉大維 21杯
NO.9 GIN arthurhsu 19杯
NO.10 GIN Kai 19杯
NO.11 GIN 保時傑 16杯
NO.12 RUM 16杯
NO.13 GIN 江亭葦 16杯
NO.14 GIN 15杯
NO.15 WHISKY Akaka Luo 15杯
NO.16 GIN 柏霖 Bo Lin 15杯
NO.17 GIN 林義軒 Caesar 14杯
NO.18 GIN CokeW 13杯
NO.19 RUM 陳那個 12杯
NO.20 GIN 黃俊瑋 12杯
NO.21 RUM 11杯
NO.22 RUM Daniel Chang 11杯
NO.23 GIN KL 11杯
NO.24 GIN 家馨ᴊᴇssɪᴇ🦄️ 11杯
NO.25 GIN Jin Kai Hsu 10杯
NO.26 RUM PIUY🐤 10杯
NO.27 WHISKY 劉峻豪 10杯
NO.28 WHISKY 9杯
NO.29 GIN 重光 9杯
NO.30 GIN The_vanguy 9杯